KVALITETSKLUBBANSVARLIG

Kontaktinfo Kvalitetsklubb-ansvarlig: Klikk her

Rollebeskrivelse

Kvalitetsklubbansvarlig skal være klubbens kvalitets sikrer og kontaktperson mot Trøndelag Fotballkrets og Norges Fotballforbund. Vedkommende er ansvarlig for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trener, leder og verdiarbeid i klubben. Personen skal være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis.

 

Arbeidsoppgaver

 • Kontinuerlig oppdatere og videreutvikle klubbens klubbhåndbok og sportsplan. Alle forslag om dette skal legges frem for klubbens styre.
 • Holde seg oppdatert på krav og retningslinjer som klubben skal følge i henhold til grunnlaget for kvalitetsklubb.
 • Delta på kvalitetsklubbarrangementer arrangert av Trøndelag fotballkrets.
 • Synliggjøre internt i klubben at systemet gir anerkjennelse til klubben om det arbeides bevisst med verdi- og utviklingsarbeidet
 • Sørge for at klubben har fungerende roller i henhold til kvalitetsklubb:
  • Treneransvarlig
  • Rekrutteringsansvarlig
  • Dommeransvarlig
  • Kvalitetsklubbansvarlig
  • FIKS-ansvarlig
  • Fair play-ansvarlig
 • Dersom klubben ønsker å gå videre til neste steg i kvalitetsklubb skal kvalitetsklubbansvarlig ha ansvaret for å lede dette arbeidet videre.

 

Videreutvikling av rollen

Kvalitetsklubbansvarlig skal dokumentere skriftlig, og lagre for videre bruk, det arbeidet som blir gjort slik at når rollen overtas av en annen person så skal vedkommende kunne tre rett inn i rollen og fortsette det arbeidet som allerede er gjennomført.