ADMINISTRASJON

Daglig Leder:
Navn: Markus Fjærli Hjetland
Mail: vestbyen@vestbyen.no
Mobil: 90712557

Kontortid: 
Mandag 10.00 – 18.00
Tirsdag 13.00 – 19.00
Onsdag 08.00 – 16.00
Torsdag 13.00 – 19.00
Fredag 09.00 – 15.00


Sekretær:

Navn: Hilde Homesnes Aarhaug
Mail: hhoems(@)online.no
Mobil: 


Kasserer:

Navn: Torill Sagfjæra 
Mail: kasserer(@)vestbyen.no
Mobil: 


Inkluderingsansvarlig:
 
Navn: Aleksander Waagenes
Mail: inkludering(@)vestbyen.no
Mobil: 


Webansvarlig:
 
Navn: Hilde Åm Eriksson
Mail: hilde(@)vestbyen.no
Mobil: 90548446


-> TILBAKE TIL OVERSIKT