OFTE STILTE SPØRSMÅL

Må man aktivt melde seg ut av klubben?
Svar: Som man aktivt må melde seg inn i klubben for å bli medlem må man også aktivt melde seg ut av klubben. Dersom man ikke aktivt melder seg ut er man som medlem av klubben å regne og vil bli fakturert for medlemskap på det lag man har deltatt på.
 
Jeg har bare deltatt i vårsesongen, kan jeg betale halve treningsavgiften?
Svar: Nei, treningsavgiften gjelder for hele året, og selv om man melder seg ut til sommeren må hele avgiften betales. Dette fordi lagets utgifter er like store uavhengig om en spiller trekker seg underveis i sesongen, og må da dekkes inn av de resterende spillerne i laget.
 
Hvorfor skal jeg være medlem?
Som medlem i Vestbyen er du alltid forsikret i forbindelse med aktivitet i klubben. I tillegg kvalifiserer du til rabatter hos samarbeidspartneren vår Nor-Contact Sport som holder til på Torget og på Heimdal. Hvert medlemsskap utløser støtte til klubben fra Idrettsforbundet som igjen kommer alle klubbens medlemmer til gode.
 
Jeg har ikke mottatt faktura for treningsavgift, hva skjer?
Svar: Har du ikke mottatt faktura for treningsavgift, ta kontakt med daglig leder slik at kontaktinformasjonen kan oppdateres og sendes til riktig e-post adresse.
 

 
MEDLEMSKAP

Hvordan melder man seg inn i Vestbyen Fotball?
Svar: Ved å følge denne linken kommer du til innmeldingsskjema for Vestbyen Fotball.

Hvordan melder man seg ut av Vestbyen Fotball?
Svar: Send mail til vestbyen(@)vestbyen.no

Hva er treningsavgift og medlemsavgift?
Svar: Medlemsavgift er en sum hver enkelt betaler for å være medlem av Vestbyen Fotball, denne er satt til 250,- per person. Denne summen går til all drift av klubben og kommer alle klubbens medlemmer til gode. Herunder ligger også forsikringsordning gjennom Norges Fotballforbund, slik at dersom medlemmet skulle bli skadet i forbindelse med aktivitet i Vestbyen vil man være forsikret. Treningsavgiften blir satt for hvert enkelt lag på bakgrunn av de utgiftene laget vil ha gjennom sesongen, her faller lagsregistrering til Trøndelag Fotballkrets, dommerutgifter, baller og annet utstyr, evt treningsutstyr til spillere osv. Treningsavgiften fastsettes på generalforsamling i Vestbyen Fotball hvert år og er basert på antall spillere per lag, medlemsavgiften er fast og endres ikke.

Jeg har ikke råd til å betale treningsavgiften, hvilke muligheter har jeg?
Svar: Vestbyen ønsker å være en inkluderende klubb og har derfor så lave treningsavgifter som mulig. Dersom du sliter med å få betalt treningsavgiften for året kan du ta kontakt med Inkluderingsansvarlig så vil dere få hjelp med å finne en løsning for dette.ADMINISTRATIVT

Hvordan blir man valgt inn i styret til Vestbyen Fotball?
Svar: Man stiller til valg på årsmøtet.
 
Hvor kan jeg finne kontaktinformasjon til styret?
Svar: Det finner du her.
 
Hvilke farger spiller Vestbyen i?
Svar: Alle lag skal spille i helblått (marine) - blå drakt, blå shorts, blå strømper. Bortedrakter er helhvite.


SPORTSLIG

Hvem skal jeg henvende meg til for å bli med å spille fotball?
Svar: Du henvender deg til treneren for det laget som er aktuelt for din aldersgruppe. Oversikten over alle klubbens trenere finner du her.
 
Jeg er uenig i hvordan laget mitt blir håndtert, hvem kan jeg henvende meg til?
Svar: Sportsplanen er førende for all aktivitet i Vestbyen og lagene skal håndteres på bakgrunn av dette. Dersom det er noe du er uenig i utover dette eller at noe i laget ikke gjøres på bakgrunn av sportsplanen, ta først kontakt med trenere og lagledere og snakk om situasjonen. Dersom man ikke kommer til en enighet og du ønsker å ta det videre, ta kontakt med sportslig leder, så tar man opp saken i sportslig utvalg og finner en løsning på dette.
 
Er det noen plan for hvordan det sportslige skal gjennomføres i Vestbyen?
Svar: Sportsplanen er førende for all sportslig aktivitet i Vestbyen og den som legger grunnlaget for hvordan vi opererer i klubben.
 
Jeg kan bidra til laget, men kan ikke så mye om fotball, hvordan kan jeg bidra?
Svar: Alle kan bidra til lagene på en eller annen måte. Klubben ønsker at så mange som mulig bidrar rundt lagene enten ved å være lagledere, dugnadsansvarlige, sosialansvarlige, kampvert, økonomiansvarlig for laget, bake kake til kamp, heiagjeng-sjef for laget eller lignende, mulighetene er uendelige og av erfaring er det de lagene med flest foresatte som bidrar som holder på lengst, har det morsomst og hvor de foresatte også trives best. Om du kunne tenke deg å stille som trener, men ikke har så mye kunnskap eller erfaring med fotball, så sørger klubbe hvert år for å sende trenerne på trenerkurs spesifikt for barne- og ungdomsfotball slik av man kan få litt input på hvordan man kan gjøre ting. I tillegg benytter klubben seg av treningsøkta.no hvor det ligger flere ferdige treningsøkter man kan benytte seg av.
 
Treningstidene passer ikke, kan laget få en annen tid?
Svar: Utfordringene med tid og plass for alle lagene er en utfordring for mange klubber. Vestbyen ønsker å legge så godt som mulig til rette for at alle skal få treningstidspunkt som passer de best mulig, men noen kompromisser må inngås. Treningstidene blir satt basert på ønsker fra trenerne og man forsøker å etterkomme de fleste av disse så godt det lar seg gjøre.
 
Kan man være med lag fra andre klubber på cuper eller lignende?
Svar: Nei, man kan ikke representere andre klubber så lenge man er medlem i Vestbyen.
 
 
Støtter klubben leie av andre baner eller måking av banen til enkelttreninger på vinteren?
Svar: Nei, klubben måker alle ukedager så tett opp til 16.00 som mulig og har ansvaret for dette. Dersom noen lag ønsker å leie bane andre steder og må betale for dette, skal det betales fra lagskassen.