MINISERIEN

Miniserien er kampavviklingsserien for de fire yngste aldersgruppene i klubben fra G/J07 - G/J10 og arrangeres i samarbeid med de andre klubbene på vestsida av byen: Astor, Byåsen, National og Sverresborg. Byneset har fra 2018 hatt med lag, men er ikke med som arrangørklubb.

Miniserien består av 5 kampdager på våren, og 5 kampdager på høsten med søndag som fast kampdag, hvorav kver klubb arrangerer kamper for et av årskullene hver runde, med Byåsen som arrangerer kamper for alle lagene i alle kullene siste runde vår og høst.

Hjemmelaget er ansvarlig for praktisk gjennomføring av kampene på tildelt kampdag.
Under vår lagsveiledere finner dere et supert oppsett på gjennomføring: OPPGAVEFORDELING MINISERIEN

Hvert lag må melde på antall lag innen den absolutte fristen til miniserieansvarlig hos Vestbyen:
Frist for påmelding Vår: 15. mars
Frist for endringer Høst: 15. juni

For mer info om miniserien og alle nødvendige detaljer for den praktiske gjennomføringen:
Miniseriehåndboka: http://miniserientrondheimvest.blogspot.com/2018/02/miniseriehandboka-2018-nkkeldokumentet.html
Bloggen til Miniserien: http://miniserientrondheimvest.blogspot.com
Miniserien på Facebook: https://www.facebook.com/MiniserienTrondheimvest/

------

Kampdager for 2018 er følgende:

Kampdag 1 29.april

Kampdag 2 13.mai

Kampdag 3 27.mai

Kampdag 4 3.juni

Kampdag 5 10.juni (alle kamper spilles på Dalgård)

SOMMERFERIE

Kampdag 6 26.august

Kampdag 7 2.september

Kampdag 8 9.september

Kampdag 9 16.september

Kampdag 10 23.september (alle kamper spilles på Dalgård)

Minikampdag Søndag 30.september (på Hallset, for 6-årslag/2012-kull, i regi av National)