ÅRSHJUL

Årshjulet til Vestbyen Fotball viser en oversikt over nøkkeldatoer for planlagt aktivitet, møteplasser, frister og arrangementer. For flere detaljer om all fotballaktivitet i fylket, se NFF Trøndelags Årshjul.

Vi har laget noen fargekoder i årshjulet for at det skal være enklere å finne frem:

Rød: Frister

Grønn: Seriespill og cup

Blå: Klubb: møter, aktivitet, arrangement, dugnad

Svart: Styremøter og Sportslig Utvalg (SU) møter

 

2024

Januar

3.jan:    Frist for innsending lagspåmelding  (13-19 år)

4.jan:    SU-møte

11.jan:    Styremøte

25.jan:  Lagledermøte

 

Februar

3.feb:     Frist for innsending lagspåmelding (10-12 år)

8.feb:     SU-møte

15.feb:    Styremøte

 

Mars

2.mar:   Trøndersk Mesterskap starter

3.mar:   Frist for innsending lagspåmelding (7-9 år)

7.mar:    SU-møte

9.mars: Treningssamling i Selbu start (hele barnefotballen)

12.mar:  Trenerforum

13.mar:  Klubbdugnad

14.mar:  Styremøte

21.mar:   Årsmøte – Vestbyen IL Fotball og Vestbyen IL

April

4.apr:    SU-møte

6.apr:    Vestbyen IL 103 år

8.apr:    Seriespill starter

8.apr:    Åpning av kiosken

11.apr:    Styremøte

14.apr:   Frist for kampendringer vår

17.apr:  Klubbdommerkurs

30.apr:  Banedugnad

 

Mai

2.mai:   SU-møte

5.mai:   Miniserie – første kampdag vår

20.mai:  Årets hjemmekamp (Kvinner)

23.mai: Styremøte

 

Juni

6.jun:   Kick-Off 2018-kullet

10.jun:  Frist lagsendring vår til høst

13.jun:   SU-møte

16.jun:   Seriespill 10-19 år slutt

20.jun:  Styremøte

22.jun:  Skandia Cup starter

30.jun:  Frist innsending av halvtårs lagsregnskap

 

August

1.aug:     Trøndersk Mesterksap Ungdom 1/8-finaler starter

9.aug:    Seriespill høst starter

12.aug:   Fotballskole starter

15.aug:   SU-møte

18.aug:   Miniserie – første kampdag høst

18.aug:    Frist for kampendring høst

22.aug:   Oppstart 2018-kullet

27.aug:   Lagledermøte  

29.aug:   Styremøte

31.aug:    VESTBYDAGEN 2024

 

September

3.sep:    Oppstart ball-lek 2019-kullet

5.sep:    Trenerforum

11.sep:    Klubbdugnad

17.sep:   SU-møte

19.sep:  Styremøte

 

Oktober

10.okt:    SU-møte

17.okt:    Styremøte

20.okt:  Siste spilldato seriespill 10-19 år og senior

 

November

3.nov:    Trøndersk Mesterskap Ungdom – finaler

6.nov:    KM-sluttspill slutt

7.nov:    SU-møte

9.nov:   Trøndersk Mesterskap Senior – finaler

14.nov:  Styremøte

16.nov:  Sesongavslutning – Middag for trenere og lagledere

28.nov: Trenerforum

 

Desember

5.des:    SU-møte

12.des:   Styremøte

15.des:   Frist for innsending av lagsregnskap for 2024