Årsmøte - Vestbyen IL 29.mars

Hovedlaget innkaller herved til årsmøte i Vestbyen Idrettslag.

Årsmøtet avholdes 29.mars kl.19:30 i storsalen på Vestbyhuset (Samme dag som årsmøtet til Vestbyen Fotball).

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 20.mars til vestbyen@vestbyen.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på fotballens hjemmeside: https://www.vestbyenfotball.no/hjem/dokumenter

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Vestbyen IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Vestbyen IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder i Vestbyen IL Lars Kvendbø kontaktes: 41047409/

Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen

styreleder
Lars Kvendbø

-

Årsmøte - Vestbyen IL Fotball 29.mars

Styret innkaller herved til årsmøte i Vestbyen Idrettslag Fotballavdeling.

Årsmøtet avholdes 29.mars kl.18:00 i storsalen på Vestbyhuset.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 14.mars til vestbyen@vestbyen.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside: https://www.vestbyenfotball.no/hjem/dokumenter

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Vestbyen IL Fotball i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Vestbyen IL Fotball. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Vestbyen Idrettslag Fotballavdelings lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder Markus Fjærli Hjetland kontaktes på 90712557/dagligleder@vestbyen.no.

Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen

styret