KLUBBDRIFT - praktiske rutiner

Klubben har egne rutiner for de grunnleggende delene av selve driften og den praktiske hverdagen i klubben.

Medlemskontigent

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem. Det er ikke hele familien som har et medlemskap, men hvert enkelt familiemedlem har hvert sitt medlemskap. Alle skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og e-post, da revisor skal kontrollere medlemslister mot regnskap.

I Vestbyen fotball avkreves hver spiller for en treningsavgift som skal dekke lagets utgifter i løpet av sesongen. Størrelsen på treningsavgiften justeres etter lagets budsjett som skal sendes inn og godkjennes av styret ved hvert årsskifte.

Retningslinjer for innmelding og oppdatert kontingent ligger til enhver tid tilgjengelig på klubbens nettside www.vestbyen.no.

Forsikring
Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre.

For spillere under 12 år er det et krav om at spillerne er registrert som medlem av en fotballgruppe / fotballklubb tilknyttet Norges Fotballforbund. Spillerne vil dermed også være dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i øvrige idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund.

Dette betyr at alle fotballspillere, uavhengig av alder og nivå, har samme dekning under grunnforsikringen.

Spillere som har fylt 12 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen.

Detaljer om fotballforsikring https://www.fotball.no/nff/fotballforsikring


Retningslinjer knyttet til materiell

Vestbyen fotball har en samarbeidsavtale med NORContact Sport, og det er utarbeidet egne retningslinjer for materiell til det enkelte lag:

1. Uttak av utstyr hos NORContact kan kun gjøres etter godkjenning fra kasserer og styrets leder.

2. Lag som ønsker å ta ut utstyr må sende mail om behov til ovennevnte 2 parter.

3. Behovet må være i overenstemmelse med innsendt og godkjent budsjett.

4. Mail sendes til NORContakt for uttak.

5. Påmelding til cuper sendes også inn til kasserer for å avstemme mot lagets budsjett.