FORELDRE OG TRENERVETT


Foreldre- og trenervettregler

Vestbyen er en klubb som setter fokus på de barn og unge som spiller i klubben vår, og ønsker å være en positiv bidragsyter til at alle har det bra når de er i, eller følger, aktiviteten til lagene våre. For å følge opp dette, ønsker klubben at alle skal følge foreldre- og trenervettreglene foreslått av NFF. De kan fint forkortes til: "vær et godt forbilde og et godt medmenneske". Det koster lite å spre litt glede, og det gir så mye tilbake for alle som er involverte.  

Foreldrevettregler

 1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.
 2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
 3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.
 4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
 5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
 6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
 7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

Som trener er jeg et forbilde for spillerne mine. Da er det viktig at jeg utviser trenervett:

 1. Jeg er her for spillerne, ikke for meg selv.
 2. Jeg ser og hører meg selv «utenfra» og spillerne «innenfra».
 3. Jeg velger å være positiv, for jeg vet at min oppførsel – både positiv og negativ – smitter over på andre.
 4. Jeg påvirker både spillerne mine, «benken» min, dommeren, motstanderlaget og publikum gjennom positiv språkbruk og kroppsspråk.
 5. Jeg ønsker å være et godt forbilde for spillerne mine og en god ambassadør for fotballen og klubben min.

Trenervett gir kampvett:

 1. Gjennom Fair play -møtet er jeg med på å skape en god fotballopplevelse for alle.
 2. Jeg samarbeider med motstanderlagets trener om å skape jevnbyrdighet i kampen (barnefotball)
 3. Jeg tar spillerne med på råd. Jeg har autoritet, men er ikke autoritær (ungdomsfotball).
 4. Alle er like mye verdt. Jeg sprer både spilletid og oppmerksomhet.
 5. Jeg er utviklingsorientert og veileder spillerne mot neste spillsituasjon. Jeg gjør dommeren god og henger meg ikke opp i dommeravgjørelser.
 6. Jeg er forberedt på at temperaturen kan bli høy, men jeg, «benken» min og spillerne mine skal takle det positivt og konstruktivt.

Ved brudd på retningslinjene til klubben

Vi setter trivsel og inkludering høyt i klubben, og regner med at alle som er til stede på aktivitet for Vestbyen benytter sunn fornuft og forholder seg til retningslinjene for oppførsel. Men fra tid til annen vil kanskje temperaturen ta overhånd og man går for langt. Dersom dette skjer i forbindelse med kamp, vil vedkommende få tilsnakk av kampvert, og dersom ikke den uønskete oppførselen opphører, i verste fall bli vist bort fra banen for kampen eller treningen det gjelder. 

Dersom det gjelder problematisk atferd fra en i trener- og laglederteamet vil saken bli tatt opp i sportskomiteen, og vedkommende få en muntlig advarsel. Dersom den problematiske atferden vedvarer opptil 6 måneder etter muntlig advarsel vil vedkommende få en skriftlig advarsel. Dersom atferden fortsatt ikke er endret 6 måneder etter mottatt skriftlig advarsel vil vedkommende bli bedt om å fratre sitt verv.