Hvorfor sponse Vestbyen Fotball?

Ved å sponse Vestbyen Fotball støtter dere et sunt og godt idrettstilbud for barn og ungdom i lokalmiljøet. Vi utgjør en viktig samfunnsoppgave i nærmiljøet og trenger midler for å skape et så godt tilbud. Vi viser frem alle våre sponsorer med stolthet, og alle medlemmer i klubben blir godt informert om våre sponsorer. Medlemmene vil gjerne framsnakke våre sponsorer.  I tillegg er dere med å støtte tre av FNs  bærekraftsmål. 

Vi har en helhetlig og langsiktig plan med følgende mål:

- Flest mulig og lengst mulig. Vi skal være en breddeklubb for alle.

- Vestbybanene skal være et trygt og godt tilholdssted for barn og unge i nærmiljøet.

- Vi er en inkluderende klubb og vi skal være et sted der alle skal få muligheter.

- Høsten 2015 vedtok FN 17 mål for bærekraftig utvikling. I Vestbyen Fotball er vi spesielt opptatt av følgende FNs bærekraftsmål:

o   Nummer 3. God helse og livskvalitet: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

o   Nummer 5.  Likestilling mellom kjønnene; Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet.

o   Nummer 11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn: Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

 

Vi har to forskjellige sponsorpakker. I tillegg til disse to pakkene kan vi skreddersy avtaler. Dette gjelder store og små avtaler. Vi er også på jakt etter en større sponsor som ønsker å «kjøpe» navnet på en av våre to baner.

 

 Pakke 1, kr 10.000 pr år 

➢ Banereklame

 

Pakke 2, kr 15.000 pr år 

➢ Banereklame

➢ Målene må være følgende på all banereklame 1 x 2 meter

➢ Reklame på vår hjemmeside, Facebook og Instagram

➢ Rullende reklame på vår infoskjerm i klubbhuset  

Har du lyst til å støtte et bærekraftig og viktig samfunnsoppdrag … ta kontakt for en prat!

  

Sponsoransvarlig: Børge Nilsen, 91672175 / borgenilsen(@)me.com 

Daglig Leder: Markus Fjærli Hjetland, 90712557 / vestbyen@vestbyen.no