DUGNAD

Som de fleste klubber i Norge er Vestbyen avhengige av noe dugnadsarbeid for å bidra til driften av klubben. Vestbyen har de siste årene med stort hell arrangert to dugnader i regi av klubben. Det ene er salg av dopapir vår og høst, den andre er vårrengjøring av Hammersborg kunstgress for å sette banen i stand til den kommende sesongen. Begge disse blir gjennomført med stort hell.

Den første bidrar til ca 300 000 i inntekter til klubben i året, hvorav den andre, i tillegg til å fjerne søppel og rask på banen slik at det blir hyggelig å være til stede, fører til at klubben har resirkulert 13 tonn gummigranulat mellom 2015 og 2018 som følge av vårdugnaden på banen. 

Dopapirdugnaden er obligatorisk for alle medlemmer i Vestbyen Fotball og hver husholdning skal selge 5 sekker vår og høst, totalt 10 sekker, alternativt kan man kjøpe seg fri fra denne for 750 kroner.  

Ëllers gjennomfører de ulike lagene dugnad for sine lag dersom de ønsker dette, hvor inntektene fra dugnadene går direkte til lagene.