DOMMERUTDANNING I VESTBYEN


Vestbyen utdanner klubbdommere og rekrutterer dommere i henhold til dommerpyramiden til NFF:

1. Klubbdommerkurs: Holdes før sesongstart på våren hvert år. De som kan delta må fylle 13 år i løpet av året og være medlemmer av klubben. Det er ingen betingelse at de er aktive spillere, men det er en fordel. Kurset går over én teorikveld (ca 3 timer).

2. Klubbdommer 1: Første praksisår. Dømmer miniserie 6-10 år. 

3. Klubbdommer 2: To eller flere praksisår. Dømmer 7-er 11-14 år.

4. Rekrutteringsdommerkurs: Arrangeres av kretsen i november og januar. Teorikurs på Lerkendal og praksis i vinter/vårcup. Dommeren må være fylt 15 i løpet av det første året de skal dømme for kretesen. Det er ingen forutsetning at dommeren har klubbdommerpraksis før deltakelse på kretsens kurs, men det er en fordel.