SATSER, BETALING OG OPPGJØR


SATSER

Vestbyen betaler dommere i henhold til retningslinjer fra Trøndelag fotballkrets: DOMMERSATSER NFF

Dommere som fordeles av kretsen følger kretsens retningslinjer for dommerhonorar og refusjon av reisekostnader/diett.

Ellers honoreres dommere tildelt av klubben slik:
- Miniserie 3er (6 og 7 år): 75 kr per kamp (Miniseriens satser)
- Miniserie 5er (8 og 9 år): 100 kr per kamp (Miniseriens satser)
- 7-er: 200 (anbefalt sats barnefotball)
*  7er-kamper for de som er 13 år og eldre er satsen 450 kr. Dette gjelder også
for 7er-kamper i 9er- og 11er-serier

BETALING

- Dommere til miniserie dekkes av klubben, og betales ut til kontonummer tilhørende dommer etter dommeransvarlig har sendt inn liste over hvor mye hver enkelt klubbdommer har dømt. 

- 7-er dekkes av klubben. Lagleder/kampvert fyller ut Skjema for dommerrefusjon klubb sammen med dommeren og sender til kasserer@vestbyen.no for utbetaling/refusjon. Lagleder/kampvert kan forskuttere vipps og få refusjon fra klubben mot bilag. Da fyller den som betalte dommeren på vipps inn sitt eget kontonummer i skjemaet.

- Dommere fordelt av kretsen sender inn elektronisk dommerregning i FIKS (betales av klubben uten innvolvering av lag) 

Det blir ikke utbetalt dommerhonorar eller annen refusjon uten bilag! Bilag som kommer inn etter årets slutt vil ikke bli refundert!