OM VESTBYEN FOTBALL

Vestbyen IL Fotball er fotballavdelingen til Vestbyen Idrettslag og holder til på Hammersborg. Vi er Vestbyen Fotball er tilhørende på Hammersborg på nedre Byåsen. Vi er en breddeklubb med lag fra 6 år og opp til senior. 

Det hele startet med stiftelsen av Sportsklubben Ørnulf på Ilsvikøra 6.april 1921. Politisk uenighet i idrettsmiljøet førte til at den ble til to klubber noen år senere: SK Ørnulf, der medlemmene var mer radikale politisk, og Vestbyens IL, som ble tilsluttet Arbeidernes idrettsforbund (AIF), som var blitt stiftet i 1924. Industrialiseringa hadde skapt en stor arbeiderklasse, og i Trondheim var det flere store arbeideridrettsklubber. Det var Østbyens IL, Sydbyens IL og Vestbyens IL. Medlemmene fra Vestbyens IL kom hovedsakelig fra Ila og Ilsvikøra. Idrettsbane og klubbhus ble tidlig ordnet med enkle midler ovenfor Ilsvikøra.

Etter 2. verdenskrig gikk de to klubbene igjen sammen i én klubb i det nystiftede Norges Idrettsforbund, da med navnet Vestbyens Idrettslag. I dag bruker vi bare Vestbyen.

Klubben har bestått av mange idrettsgrener og hatt mange medlemmer. Gjennom årene har Vestbyen hatt undergrupper innen friidrett, ski, sykkel, fotball, håndball, og svømming. I dag består klubben av en liten skigruppe, og fotball som den store undergruppen av hovedlaget, samt Vestbyen svømming som er skilt ut som eget allianseidrettslag og holder til på Husebybadet på Saupstad.

Vestbyen Fotball har gjennomgått store forandringer opp gjennom tiden, fra å ha hatt gode årganger, tatt sølv i G19 i Norway cup i 1977 og blitt kretsmestere for seniorlaget på 70-tallet, til nærmest være ikke-eksisterende på begynnelsen av 90-tallet. I 1994 hadde klubben kun et barnelag og et seniorlag for herrer man vurderte å legge ned grunnet store kostnader. Siden har klubben vokst jevnt og trutt gjennom utrettelig arbeid av klubbens frivillige. Per 2018 har klubben ca 500 medlemmer fordelt på 17 lag inkludert seniorlag for både damer og herrer.

Vestbyen Fotball flyttet senere til hammersborg der banen i dag ligger. Den gamle grusbanen ble benyttet både til fotball og parkering for Trøndelag folkemuseum, frem til klubben besluttet å legge kunstgress på banen i 2005. Det gamle vestbyhuset ble reist på Hammersborg like under Blyberget rundt 1970, men ble revet i 2015, og det nye huset stod klart høsten 2016. Det nye huset ligger på vestsiden av kunstgressbanen.

Vestbyen IL er i dag en klubb med solid økonomi, stort klubbhus, egen kunstgressbane på Hammersborg
Rekrutteringa til klubben er god, og framtida ser lys ut.