Materialforvalter og Banevedlikeholdsansvarlig:

Jan Brurok
Tlf: 91576770
Mail: jbrurok@hotmail.no

 

Ansvar for å holde lager av nødvendig utstyr som suppleres til lagene

- Ansvar for å for bestilling og levering av utstyr til lagene (drakter, shortser, sokker, baller, vester, kjegler, og medisinsk utstyr)

- Ansvar for at lagene ikke bestiller utstyr utover hva som er budsjettert

Ansvar for å holde en viss oversikt over hva lagene har av utstyr

Ansvar for vedlikehold av 11erbane, 7erbanen og kringliggende arealer

Ansvar for vedlikehold av mål og nett

Ansvar for å informere og holde dialog med daglig leder rundt utstyr og banevedlikehold