TILDELING AV DOMMERE TIL KAMPER


Det er Trøndelag fotballkrets som legger rammene for dommertildelingen gjennom hvilke årskull som kan rekrutteres til rekruttdommere, og hvor stor deltakelse det er på disse kursene. I skrivende stund er praksisen slik at kretsen fordeler alle 9er- og 11er-kamper for hjemmekampene til Vestbyen. I områder med få dommere kan det være at hjemmelaget stiller med egen dommer i 9er-kamper. Disse vil ha fått et eget kurs for spillereglene i 9er-fotball.  For 7er-kampene har klubben ansvaret. Det samme gjelder for miniserien som er organisert utenom kretsen.

HJEMMEKAMPER 9-ER og 11-ER
- Tildeles av kretsen. (Våre rutiner rundt håndtering av kamprapport og dommerregning)

MINISERIEN
- Tildeles av dommeransvarlig
- Her brukes hovedsakelig første års klubbdommer

HJEMMEKAMPER 7-ER
- Tildeles av dommeransvarlig
- Her brukes klubbdommere med mer enn ett års praksis og bare unntaksvis til de dommerne som dømmer første år etter teorikvelden

For kampene der klubben tildeler dommer (miniserie og 7er) ønsker vi å gi flest mulig av dommerne muligheter til å dømme så mye de kan etter et likhetsprinsipp. Fordeling av dommere skjer i dommergruppa på SPOND.

Det har blitt forsøkt flere måter å gjøre dette på, og dommeransvarlig har kommet frem til at den beste måten er at oppdragene legges ut ca.  en uke i forkant, slik at dommerne kan melde seg på om de har mulighet til å dømme. Her er det ikke “førstemann til mølla”-prinsippet som gjelder, men en kombinasjon mellom hvor lenge det er siden dommer sist dømme, og hvor mange kamper dommeren har dømt tidligere i sesongen. I miniserien får alle førsteårs dommere som har meldt seg på muligheten til å dømme.

Ved forfall fra oppsatt kamp/miniserie skal *alltid* dommeransvarlig varsles. Dommeren kan selv skaffe erstatter ved å bytte kamp med en annen eller be dommeransvarlig finne erstatter. Dersom dommeransvarlig finner erstatter mister opprinnelig oppsatt dommer den kampen.

På dommergruppa i Spond skal alle aktive alle dommere i klubben og lagledere på alle lag i barnefotballen være medlem. Det er her man finner kontaktinformasjonen til dommerne.

For oppgjør og dommerregningsskjema, les her: Satser, betaling og oppgjør