TILDELING AV DOMMERE TIL KAMPER


Det er Trøndelag fotballkrets som legger rammene for dommertildelingen gjennom hvilke årskull de rekrutterer til dommere og hvor stor deltakelsen vil være på disse kursene. I skrivende stund er praksisen slik at kretsen fordeler alle 9-er og 11-erkamper i de seriespill Vestbyen deltar i. For 7-erkampene har klubben ansvaret. Det samme gjelder for miniseriespillet som er organisert utenom kretsen.

HJEMMEKAMPER 9-ER og 11-ER
- Tildeles av kretsen. (Våre rutiner rundt håndtering av kamprapport og dommerregning)

MINISERIEN
- Tildeles av dommeransvarlig
- Grovfordeling før vårsesongen og før høstsesongen slik at alle dommerne får mulighet for å dømme alle årsklasser
- Detaljfordeling den siste uka før kampdag
- Her brukes første års klubbdommer

HJEMMEKAMPER 7-ER
- Tildeles av dommeransvarlig.
- Fordeling for hele vårsesongen ved sesongstart
- Fordeling for hele høstsesongen ved sesongstart
- Her brukes klubbdommere med mer enn ett års praksis og bare unntaksvis til de dommerne som dømmer første år etter teorikvelden.

For oppgjør og dommerregningsskjema, les her: Satser, betaling og oppgjør

For de kamper der klubben tildeler dommer (miniserie og 7er) ønsker vi å gi flest mulig av dommerne muligheter til å få muligheten til å dømme så mye de kan etter et likhetsprinsipp. Det viser seg at det kan komme noe i veien for at man kan dømme det man er satt opp til. Ved forfall fra oppsatt kamp/miniserie skal *alltid* dommeransvarlig varsles. Dommeren kan selv skaffe erstatter ved å bytte kamp med en annen eller be dommeransvarlig finne erstatter. Dersom dommeransvarlig finner erstatter mister opprinnelig oppsatt dommer den kampen.

Kontaktinformasjon til dommerne ligger på DOMMEROVERSIKT

Facebookgruppe for dommere: https://www.facebook.com/groups/vestbyendommere