VESTBYEN KVINNER

Vestbyen Kvinner 2019

Hovedtrener:
Navn: Markus Fjærli Hjetland
Mail: m.f.hjetland@hotmail.com
Mobil: 90712557

Lagleder:
Navn: Markus Fjærli Hjetland
Mail: m.f.hjetland@hotmail.com
Mobil: 90712557

Økonomiansvarlig:
Navn: Ida Midttun
Mail: ida.k.midttun@bi.no
Mobil: 90125926