SPORTSLIG LEDELSE

Sportslig leder: 
Navn: Cecilie Gotaas Johnsen
Mail: sportsligleder@vestbyen.no
Mobil: 47625622

Sportslig Leder Barnefotball (Miniserieansvarlig):
Navn: Julie Nesheim
Mail: nesheim76@hotmail.com
Mobil:  48298672

Sportslig Leder Ungdomsfotball:
Navn: Hanna Helgetun Krogh
Mail: hanna@helgetun.no
Mobil: 92099932

   

Sportslig utvalg: 

Cecilie Gotaas Johnsen
Hanna Helgtun Krogh
Julie Nesheim
David Stevens

Martine Hustad
Markus Fjærli Hjetland

Trenerveiledere: 
Julian Borgersen
Jørgen Bakke
Aleksander Vold


-> TILBAKE TIL OVERSIKT