TRENERVERKTØY BARNEFOTBALLEN 6-12 år

I sportsplanen vår har vi utviklet et trenerverktøy for lag i barnefotballen.
Inndeling for strategier er delt inn i 6-8 år, 9-10 år og 11-12 år.
Du finner verktøyet her: TRENERVERKTØY BARNEFOTBALLEN.

Se dessuten Fotballforbundets spilleregler og retningslinjer for barnefotball 6-12 år: NFF

------

Vår lagsveiledning med anbefalte lagsroller samt det praktiske og administrative rundt lagene har vi samlet her: Lagsveiledning