STYRET I VESTBYEN

Hilde Homesnes Aarhaug

Sekretær og fungerende leder

hhoems@online.no

Torill Sagfjæra 

Kasserer

kasserer@vestbyen.no

Grethe Sagfjæra Josten 

Kasserer

kasserer@vestbyen.no

Ørjan Bye Marken

Barnefotballansvarlig

orma276@gmail.com

Børge Nilsen

Sponsor- og arrangementsansvarlig

borgenilsen@me.com

Morten Gulliksen

Ungdomsfotballansvarlig

morten.gulliksen@gmail.com