STYRET I VESTBYEN FOTBALL

Hilde Hoemsnes Aarhaug 
Styreleder
styreleder(@)vestbyen.no

Frode Heldal
Sekretær
frodehel(@)gmail.com

Veronica Simonsen
Rekrutteringsansvarlig
simonsenv(@)gmail.com

Ingebjørg Tiller Øvrum
Inkludering og integreringsansvarlig 
inkludering(@)vestbyen.no

Ørjan Marken
Leder for barnefotballen
orma276(@)gmail.com

Morten Gulliksen
Leder for ungdomsfotballen
morten.gulliksen(@)tbrt.no

Børge Nilsen
Markeds- og arrangementsansvarlig 
borgenilsen(@)me.com