G07 - Registrering seriekamper våren 2019 og diverse informasjon

Registrering kampdatoer

Vi har meldt på 2 stk 9er-lag, og samtlige kampdatoer for våren 2019 er lagt inn til påmelding i Spond. De første kampene er hhv 09.04 og 11.04.

Alle spillere (ink hospitantene) skal registrere de kampdatoene man er tilgjengelig / ikke tilgjengelig for spill.

Vi har til sammen 5 fredagskamper i vår, og det forutsettes at alle også melder seg tilgjengelig på flere av disse datoene, for å sikre jevn fordeling.

NB! Frist for registrering settes til fredag den 05. april. Viktig at dette følges!

Div annen info;

Rutiner for oppsett av lag for de enkelte kampene;

 • Kampoppsett med laginndeling blir formidlet via spond.
 • Vi vil i utgangspunktet ta ut 12 spillere til hver kamp, ink keeper.
 • Vi vil tilstrebe jevnbyrdige lag, men lagene vil som tidligere år variere fra kamp til kamp.
 • Vi må bestandig ta hensyn til at vi må ha tilgang til keeper, og behovet for dekning av sentrale posisjoner på banen kan også bli tillagt vekt.
 • Jevnlig deltagelse på trening er en forutsetning for å bli satt opp på kamp. 9er er enda mere krevende enn 7er – både fysisk og taktisk!
 • Hver enkelt må sørge for at spond-registreringen til enhver tid er oppdatert.
 • Evt forfall til kamper man er satt opp på, skal snarest mulig varsles til Lars Petter.

Forfall til kamp;

Oppmøtetidspunkt til kamp / drakter;

 • Oppmøte ferdig skiftet senest ½ time før avspark på aktuell bane.
 • NB! Vi innfører fast rutine med at både blå og hvit drakt taes med til alle kamper.
 • Vi forutsetter at hver enkelt avtaler samkjøring til bortekamper.

Alle skal stille i fullt draktsett til alle kamper. Det vil si spillerdrakt + blå adidas-shorts + blå strømper.

Bortekamper;

Arrangering av hjemmekamper – kampverter / banerigging / kaffesalg;

 • Lagleder sende ut egen melding om ansvar (kampverter) og fordeling av oppgaver
NB! Den enkelte må ta ansvar for å bytte

Grasrotandelen

></a><span style=

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift