Vestbyen Fotball

Styret

Styret

Styret i Vestbyen Fotball er det øverste organ i fotballavdelingen og er ansvarlig for å organisere og administrere all aktivitet i klubben. Styret har som mål å drive klubben etter bestemmelsene i klubbhåndboken, og kontinuerlig videreutvikle og bidra til god organisering, trivsel og kvalitet i klubben.

Styret i Vestbyen Fotball består av frivillige og mottar ingen godtgjørelse.


TOR OWE SANDKJÆRNAN
Styreleder

leder@vestbyen.no

Tor Owe har gjennom tidene hatt et enormt engasjement for Vestbyen. Han har vært styreleder siden 2008, men har vært medlem av styret siden1992. Tor Owe er blant ildsjelene i klubben som står bak fotball-avdelingen på Vestbyen som vi kjenner den i dag.
Han er ansvarlig for utbygging og utvikling av anlegget og har det overordnede ansvaret i klubben.

VESTBYEN

EIRIN WANGSHOLM HANSSEN
Sekretær

eirinwh@hotmail.com

Eirin er fotballforelder på G05 og G07 og har et stort engasjement for klubben.
Eirin er ansvarlig for FIKS-registrering av trenere og lagledere og har teknisk ansvar i klubbhus (klubbrom) for data/TV

VESTBYEN


GUNNEL NORBERG
Kasserer og medlemsansvarlig

kasserer@vestbyen.no

Gunnel har lang fartstid i klubben og har to voksne gutter som har vært ivrige fotballspillere på Vestbyen.
I tillegg til å være kasserer er Gunnel er ansvarlig for dommerrefusjoner og FIKS-registrering av spillerne. Sammen med Mats er hun også ansvarlig for overganger.

VESTBYEN

ØRJAN BYE MARKEN
Sportslig leder barnefotball

orma276@gmail.com

Ørjan er fotballforelder på J15 og J08 og for det tidligere G02. Han er sportslig leder barnefotball og sitter i sportslig utvalg. Miniserieansvarlig i klubben. Sammen med Aleksander er han også Fair Play-ansvarlig og ansvarlig for keepertreningen i klubben.

VESTBYEN

ALEKSANDER WOLD
Sportslig leder ungdomsfotball

aleksandervold@gmail.com

Aleksander er fotballforelder på G2012 (G2013 når det laget kommer i gang).
Han er sportslig leder for ungdomsfotball og sitter i sportslig utvalg.
Sammen med Ørjan er han også Fair Play-ansvarlig og ansvarlig for keepertreningen i klubben.

VESTBYEN

HILDE ERIKSSON
Integrerings- og inkluderingsansvarlig

hilde@vestbyen.no

Hilde er fotballforelder på G05 og G08.
Hun har ansvar for integrering og inkludering og har rolle som idrettskontakt i klubben.
Webansvarlig sammen med Mats samt ansvarlig for Vestbynytt og Fotball-Lørdag

VESTBYEN

KJERSTI TINGSTAD SKJEVIK
Sponsor- og arrangementsansvarlig

kjersti.tingstad.skjevik@stolav.no

Kjersti har lang fartstid som fotballforelder i Vestbyen, nå på damelaget.
Hun er ansvarlig for Vestbydagen, og er en av ildsjelene som står bak kiosken på tirsdager.

VESTBYEN

JULIE NESHEIM
Dugnads og aktivitetsansvarlig

nesheim76@hotmail.com

Julie er fotballforelder på J06, G08 og G12.
Hun er ansvarlig for aktiviteter i klubben og for Vestbydagen sammen med Kjersti og Grethe.

VESTBYEN

GRETHE SAGFJÆRA JOSTEN
Vara

grethe.sagfjaera.josten@brp.com

Grethe fotballforelder på G06.
Hun er ansvarlig for sosiale aktiviteter og Vestbydagen sammen med Julie og Kjersti

Postadresse:
Postboks 3415
7425 Trondheim

Besøksadresse:
Rådmann Hammers vei 11, Trondheim

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift