Vestbyen Fotball

Tildeling av dommere til kamper

Tildeling av dommere til kamper


Det er Trøndelag fotballkrets som legger rammene for dommertildelingen gjennom hvilke årskull de rekrutterer til dommere og hvor stor deltakelsen vil være på disse kursene. I skrivende stund er praksisen slik at kretsen fordeler alle 9-er og 11-erkamper i de seriespill Vestbyen deltar i. For 7-erkampene har klubben ansvaret. Det samme gjelder for miniseriespillet som er organisert utenom kretsen.


HJEMMEKAMPER 9-ER og 11-ER

- Tildeles av kretsen. (Rutiner rundt håndtering av kamprapport og dommerregning)
- Laget sender SMS med velkommen til dommer to dager før kampdag og informerer om våre rutiner (se lagsveiledning).


MINISERIEN
- Tildeles til av dommeransvarlig
- Utføres av første års klubbdommer
- Grovfordeling før vårsesongen og før høstsesongen slik at alle dommerne får mulighet for å dømme alle årsklasser
- Detaljfordeling den siste uka før kampdag


HJEMMEKAMPER 7-ER

- Tildeles av dommeransvarlig
- Utføres av klubbdommere med mer enn ett års praksis og bare unntaksvis til de dommerne som dømmer første år etter teorikvelden.
- Fordeling for hele vårsesongen ved sesongstart
- Fordeling for hele høstsesongen ved sesongstart
- Lagene sender en påminnelse til dommer senest dagen før kampdag


For begge kategoriene kamper ønsker vi å gi flest mulig av dommerne muligheter til å få muligheten til å dømme så mye de kan etter et likhetsprinsipp. Det viser seg at det kan komme noe i veien for at man kan dømme det man er satt opp til. Ved forfall fra oppsatt kamp/miniserie skal *alltid* dommeransvarlig varsles. Dommeren kan selv skaffe erstatter ved å bytte kamp med en annen eller be dommeransvarlig finne erstatter. Dersom dommeransvarlig finner erstatter mister opprinnelig oppsatt dommer den kampen.

Satser, oppgjør og betaling: Betaling til dommere

Kontaktinformasjon til dommerne ligger på http://vestbyen.no/dommere

Facebookgruppe for dommere: Dommergruppe Vestbyen

Postadresse:
Postboks 3415
7425 Trondheim

Besøksadresse:
Rådmann Hammers vei 11, Trondheim

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift