Vestbyen Fotball

Tildeling av dommere til kamper

Tildeling av dommere til kamper

TILDELING AV DOMMERE TIL KAMPER

Det er Trøndelag fotballkrets som legger rammene for dommertildelingen gjennom hvilke årskull de rekrutterer til dommere og hvor stor deltakelsen vil være på disse kursene. I skrivende stund er praksisen slik at kretsen fordeler alle 9-er og 11-erkamper i de seriespill Vestbyen deltar i. For 7-erkampene har klubben ansvaret. Det samme gjelder for miniseriespillet som er organisert utenom kretsen.
 

HJEMMEKAMPER 9-ER og 11-ER
  - Tildeles av kretsen. (Våre rutiner rundt håndtering av kamprapport og dommerregning)


I de kampene klubben stiller med dommere til hjemmekamper (miniserie og 7-er) gjør dommeransvarlig en fordeling i forkant av kampene:

MINISERIEN
  - Tildeles til første års klubbdommer
  - Grovfordeling før vårsesongen og før høstsesongen slik at alle dommerne får mulighet for å dømme alle årsklasser
  - Detaljfordeling den siste uka før kampdag

HJEMMEKAMPER 7-ER
  - Tildeles til klubbdommere med mer enn ett års praksis og bare unntaksvis til de dommerne som dømmer første år etter teorikvelden.
  - Fordeling for hele vårsesongen ved sesongstart
  - Fordeling for hele høstsesongen ved sesongstart

For begge kategoriene kamper ønsker vi å gi flest mulig av dommerne muligheter til å få muligheten til å dømme så mye de kan etter et likhetsprinsipp. Det viser seg at det kan komme noe i veien for at man kan dømme det man er satt opp til. Ved forfall fra oppsatt kamp/miniserie skal *alltid* dommeransvarlig varsles. Dommeren kan selv skaffe erstatter ved å bytte kamp med en annen eller be dommeransvarlig finne erstatter. Dersom dommeransvarlig finner erstatter mister opprinnelig oppsatt dommer den kampen.

Kontaktinformasjon til dommerne ligger på http://vestbyen.no/dommere

Facebookgruppe for dommere: https://www.facebook.com/groups/vestbyendommere

 

 

Postadresse:
Postboks 3415
7425 Trondheim

Besøksadresse:
Rådmann Hammers vei 11, Trondheim

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift