Vestbyen Fotball

Klubbroller oversikt

Klubbroller oversikt


Mats Holbø Frydenberg - Daglig leder

Ansvarlig for daglig drift
Kvalitetsklubbansvarlig
Ansvarlig for trenerutvikling
Ansvarlig for overganger sammen med kasserer
Kontaktperson mot Trøndelag Fotballkrets og Norges Fotballforbund
Webansvarlig
Dommeransvarlig
Idrettskontakt, integrering og inkludering

 • mats@vestbyen.no
 • 48389587


Tor Owe Sandkjernan - Styreleder

 • leder @vestbyen.no
 • 95144028


Eirin Wangsholm Hansen - Sekretær

Ansvarlig for FIKS-registrering av trenere og lagleder
Teknisk ansvar i klubbhus (klubbrom) for data/TV

 • eirinwh@hotmail.com
 • 95763038


Gunnel Norberg - Kasserer

Ansvarlig for dommerrefusjoner
Ansvarlig for medlemsregister
Ansvarlig for FIKS-registrering av spillere
Ansvarlig for overganger sammen med daglig leder

 • kasserer@vestbyen.no
 • 48198037


Ørjan Bye Marken

Sportslig leder barnefotball
Miniserieansvarlig i klubben
Fair Play-ansvarlig

 • orma276@gmail.com
 • 92201001


Aleksander Vold

Sportslig leder ungdomsfotball
Fair Play-ansvarlig

 • aleksandervold@gmail.com
 • 92046949


Hilde Eriksson

Ansvarlig for integrering og inkludering
Webansvarlig
Idrettskontakt, integrering og inkludering

 • hilde@vestbyen.no
 • 90548446


Kjersti Tingstad Skjevik

Sponsor- og arrangementsansvarlig
Ansvarlig for Vestbydagen

 • kjersti.tingstad.skjevik@stolav.no
 • 90899904


Julie Nesheim

Medlems og dugnadsansvarlig
Ansvarlig for at lagene stiller til dugnad
Ansvarlig for Vestbydagen
Ansvarlig for sosiale aktiviteter

Ansvarlig for kiosken

 • nesheim76@hotmail.com
 • 48298672


Grethe Sagfjæra Josten

Medansvarlig for sosiale aktiviteter
Medansvarlig for Vestbydagen

 • grethe.sagfjaera.josten@brp.com
 • 92029852


Jan Brurok

Baneansvarlig
Materialforvalter
Ansvarlig for kampvertordningen

 • jbrurok@gmail.com
 • 91576770

Postadresse:
Postboks 3415
7425 Trondheim

Besøksadresse:
Rådmann Hammers vei 11, Trondheim

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift