Vestbyen Fotball

Lagenes organisering

Lagenes organisering

Alle lag i Vestbyen fotball er organisert og drevet etter dugnads- og frivillighetsprinsipper. Dette vil si at det er spillerne selv og foreldrene/foresatte som i utgangspunktet driver aktiviteten i og med laget. 

Laget skal lage og følge et årshjul som definerer når vi har sesongoppstart, -avslutning, foreldremøter og andre faste gjøremål (Vestbydagen f eks). Hvert lag skal ha egne lagsregler som spillerne selv er med på å bestemme. 

 

Alle lag må fylle disse funksjonene:
- Trener med ansvar for det sportslige
- Lagleder/oppmann med ansvar for det organisatoriske, inkludert Kampvertrollen
- Økonomiansvarlig med ansvar for lagets økonomi
- Dugnadsansvarlig med ansvar for frivilligheten utenom det sportslige  
- Kampvert med spesielt ansvar for lagets hjemmekamper

Spesielt om kampvertrollen:
Kampverten er klubbens "ansikt utad" i møtet med andre klubber som kommer på besøk til Vestbyen. I forbindelse med hjemmekamper skal besøkende lag og dommere gis et hyggelig møte med klubben vår, og dette betyr at garderobe skal være tilgjengelig og ryddet, banen skal være klargjort med oppsatte mål som er i orden, matchballer skal være klare til kamp og kampverten har et hovedansvar for å bistå spesielt unge dommere med å gjøre kampgjennomføringen til en god opplevelse for alle som er til stede. Kampverten skal sette seg inn i Fair Play-regelverket til NFF, og sørge for at dette gjennomføres - med Fair play-hilsen før og etter kamp, og at kampene foregår i en tone som gjør fotballen morsom for alle og dermed at besøkende lag kan glede seg til neste gang de skal spille mot Vestbyen.

Postadresse:
Postboks 3415
7425 Trondheim

Besøksadresse:
Rådmann Hammers vei 11, Trondheim

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift