Vestbyen Fotball

Klubbens organisering

Klubbens organisering

Vestbyen IL Fotball har eget organisasjonsnummer, 983958346, og drives som en selvstendig enhet. Samtidig er vi en avdeling i Vestbyen idrettslag, og en del av styret til hovedlaget. 

Øvrige avdelinger i Vestbyen Idrettslag er: svømming og ski. 

Vestbyen IL Fotball er, som del av Vestbyen Idrettslag, underlagt hovedlagets vedtekter og årsmøte. Vestbyen IL Fotball har egne vedtekter og avholder sitt eget årsmøte årlig, hvor godkjenning av regnskap for siste år, budsjett for kommende år og valg av styre er faste punkter på møteagendaen.

Klubbens øverste organ er årsmøtet, som godkjenner regnskap og budsjett og velger medlemmer til styret. Klubbstyret konstituerer seg selv i første ordinære møte etter årsmøtet.

Vestbyen fotball organiserer fotballaktiviteter for barn og unge i alderen 6 – 19 år, og har i tillegg et senior dame- og herrelag i ordinært divisjonsspill under Trøndelag fotballkrets. Klubbens hovedorganisering er dermed i en barneavdeling (6-12 år) og en ungdomsavdeling (13-19 år).

Styrets ulike funksjoner som skal besettes ved valg på årsmøtet:

  • Styreleder
  • Kasserer
  • Sekretær
  • Sportslig leder barnefotball
  • Sportslig leder ungdomgsfotball
  • Rekrutteringsansvarlig/oppstartsansvarlig
  • Baneansvarlig
  • Integrerings- og Fair Play ansvarlig

 

Andre viktige funksjoner i Vestbyen fotball:
Treneransvarlig 
Dommeransvarlig 
FIKS-ansvarlig 

 

Postadresse:
Postboks 3415
7425 Trondheim

Besøksadresse:
Rådmann Hammers vei 11, Trondheim

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift