Vestbyen Fotball

Visjon og mål

Visjon og mål

"Bare en levende visjon er en bra visjon. Og bare omsatte verdier har en reell verdi. 
Gode visjoner får mennesker til å kjenne i hjertet at de er med på noe som er flott og viktig.” 

 

Klubbens visjon:

“Med Vestbyen – i livet – for livet”

Dette er en visjon vi skal leve etter i hele vårt virke innen Vestbyen. Visjonen skal være noe vi strekker oss etter hver dag og gjelder for alle som er medlem av Vestbyen. Visjonen legger føringer for hvordan vi som klubb og enkeltmenneske skal tenke, beslutte og utføre. 

Målsettinger – i Vestbyen ønser vi å:
- Rekruttere og inkludere flest mulig som sogner til Vestbyens geografiske område 
- Beholde så mange som mulig så lenge som mulig
- Skape livslang bevegelsesglede gjennom fotballen
- Skape fellesskap og samhold
- Etterleve fotballens verdigrunnlag; “Trygghet + mestring = trivsel og utvikling” 
- Skape en kultur for utvikling av egne, godt skolerte trenere
- Skape en ungdomsavdeling og et seniorlag bestående av egenutviklede spillere
- Utvikle spillere som rekrutteres inn i toppfotballen

Gjennom disse delmålene:
- Å jobbe aktivt for å skape en kultur for samarbeid, samhold og utvikling
- Å følge en rød tråd i all aktivitet fra 6 år til senior
- Å være bevisst vårt samfunnsoppdrag i å oppdra og skape «gangs menneske» 
- Å ha høyt utdannede trenere fra barnefotballen og ut seniorlivet
- God differensiering på lagsnivå
- Hospiteringsordninger for de tidlig modne spillerne
- Å sørge for et godt tilbud til så vel breddespilleren som toppspilleren

Postadresse:
Postboks 3415
7425 Trondheim

Besøksadresse:
Rådmann Hammers vei 11, Trondheim

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift