Vestbyen Fotball

Sportslig

Sportslig

Det oppfordres til en god fordeling av roller rundt et lag. Et viktig poeng er å få med flere ledere og trenere i teamet fra starten av. Det viser seg alltid å være vanskeligere å dra inn flere foresatte etterhvert, som har blitt vant til at 1-2 stk. ordner alt med laget. Vestbyen ønsker å fokusere på å få med flest mulig foresatte i enkelte roller rundt lagene da man ser at de lagene med flest engasjerte foresatte også er de lagene hvor flest mulig blir med lengst mulig, i tillegg til at det blir mindre arbeid per forelder i det lange løp.

Vi har satt opp en lagsveiledning som vi ønsker at skal fungere som en ressurs for lagene.

Vestbyen Fotball deltar i Kvalitetsklubb-prosjektet til NFF og har utviklet en sportsplan med gode trenerverktøy som vi har delt opp i barnefotball og ungdomsfotball.

---

Vestbyen Fotball oppfordrer sterkt alle foresatte til å involvere seg i lagene for sine barn. Det betyr mye for barna at foresatte er tilstede og støtter dem, og god deltagelse fra foreldre lager et godt lagmiljø både for barn og voksne. Ofte er det mange foresatte som ønsker å bidra på sitt vis uten at de egentlig vet helt hvordan de kan, men alle har noe man kan bidra med; her er det kun kreativiteten som setter en stopper. Man ser både i Vestbyen og i andre klubber at de lagene der foresatte i størst grad involverer seg i lagene er de lagene som rapporterer om størst trivsel både fra barn og voksne, og også er de lagene med minst frafall når barna beveger seg inn i ungdomsårene.

Postadresse:
Postboks 3415
7425 Trondheim

Besøksadresse:
Rådmann Hammers vei 11, Trondheim

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift