Vestbyen Fotball

Styret gml

Styret gml

Styret i Vestbyen Fotball er det øverste organ i fotballavdelingen og er ansvarlig for å organisere og administrere all aktivitet i klubben. Styret har som mål å drive klubben etter bestemmelsene i klubbhåndboken, og kontinuerlig videreutvikle og bidra til god organisering, trivsel og kvalitet i klubben.

Styret i Vestbyen Fotball består av frivillige og mottar ingen godtgjørelse.

Styret i Vestbyen Fotball består i 2019 av

Styreleder - Tor Owe Sandkjernan

 • Leder@vestbyen.no
 • 95144028


Sekretær - Eirin Wangsholm Hansen

 • Eirinwh@hotmail.com
 • 95763038


Kasserer - Gunnel Norberg

 • Kasserer@vestbyen.no
 • 48198037


Sportslig leder barnefotball - Ørjan Bye Marken

 • Orma276@gmail.com
 • 92201001


Sportslig leder ungdomsfotball - Aleksander Vold

 • aleksandervold@gmail.com
 • 92046949


Integrerings- og inkluderingsansvarlig - Hilde Eriksson

 • Hilde@vestbyen.no
 • 90548446


Sponsor- og arrangementsansvarlig - Kjersti Tingstad Skjevik

 • Kjersti.Tingstad.Skjevik@stolav.no
 • 90899904


Julie Nesheim

 • nesheim76@hotmail.com
 • 48298672


Varamedlem - Grethe Sagfjæra Josten

 • Grethe.sagfjaera.josten@brp.com
 • 92029852

Baneansvarlig - Jan Brurok

 • jbrurok@gmail.com
 • 91576770

Administrasjon

Daglig leder - Mats Holbø Frydenberg


 • Mats@vestbyen.no
 • 48389587

Postadresse:
Postboks 3415
7425 Trondheim

Besøksadresse:
Rådmann Hammers vei 11, Trondheim

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift