Vestbyen Fotball

Styret

Styret

Styret i Vestbyen Fotball er det øverste organ i fotballavdelingen og er ansvarlig for å organisere og administrere all aktivitet i klubben. Styret har som mål å drive klubben etter bestemmelsene i klubbhåndboken, og kontinuerlig videreutvikle og bidra til god organisering, trivsel og kvalitet i klubben.

Styret i Vestbyen Fotball består av frivillige og mottar ingen godtgjørelse.

 

Styret i Vestbyen Fotball består i 2018 av

 

Styreleder - Tor Owe Sandkjernan

 • Leder @vestbyen.no
 • 95144028


Sekretær - Eirin Wangsholm Hansen

 • Eirinwh@hotmail.com
 • 95763038


Kasserer - Gunnel Norberg

 • Kasserer@vestbyen.no
 • 48198037


Sportslig leder barnefotball - Ørjan Bye Marken

 • Orma276@gmail.com
 • 92201001


Sportslig leder ungdomsfotball - Øystein Hansen

 • Oystein.Hansen@leadas.no
 • 9170856


Integrerings- og Fair Play ansvarlig - Hilde Eriksson

 • Hilde@vestbyen.no
 • 90548446


Sponsor- og arrangementsansvarlig - Kjersti Tingstad Skjevik

 • Kjersti.Tingstad.Skjevik@stolav.no
 • 90899904


Dommer- og kioskansvarlig - Inger Lise Norum

 • Ingerlise.norum@gmail.com
 • 98445808


Varamedlem - Grethe Sagfjæra Josten

 • Grethe.sagfjaera.josten@brp.com
 • 92029852

 

 

Baneansvarlig - Jan Brurok

 • jbrurok@gmail.com
 • 91576770

 

 

Administrasjon

Daglig leder - Mats Holbø Frydenberg

 • Mats@vestbyen.no
 • 48389587

 

Postadresse:
Postboks 3415
7425 Trondheim

Besøksadresse:
Rådmann Hammers vei 11, Trondheim

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift