Vestbyen Fotball

Kvalitetsklubb

Kvalitetsklubb

Vestbyen ble tatt opp i NFFs prosjekt Kvalitetsklubb våren 2014 som en av de 15 første klubbene i Trøndelag, og i 2015 sertifisert som kvalitetsklubb. Gjennom kvalitetsklubbprosjektet har vi i Vestbyen satt opp et rammeverk for hvordan vi ønsker at klubben skal drives. Det skal være en langsiktighet, gjennomsiktighet og kontinuitet i arbeidet vi gjør slik at vi alle har en felles forståelse av hvordan vi ønsker å ha det hos oss. 

Det skal være enkelt for alle som er involvert i klubben å vite hva de har å forholde seg til, og hvem de skal henvende seg til for å få svar. Klubben skal i liten grad være personavhengig, og i større grad tuftet på roller med spesifikke oppgaver slik at arbeidet videreføres og utvikles etterhvert som tiden går. Kvalitetsklubb skal også sikre at klubbens drift og arbeid er gjennomsiktlig og tilgjengelig for alle klubbens medlemmer slik at Vestbyen Fotball er inkluderende, utviklende og involverende som er den røde tråden til klubben.

 

Postadresse:
Postboks 3415
7425 Trondheim

Besøksadresse:
Rådmann Hammers vei 11, Trondheim

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift