STYRET I VESTBYEN

Tor Owe Sandkjernan           

Styreleder

leder@vestbyen.no

Eirin Wangsholm Hanssen

Sekretær

eirinwh@hotmail.com

Gunnel Nordberg

Kasserer

kasserer@vestbyen.no

Julie Nesheim

Dugnads og aktivitetsansvarlig

nesheim76@hotmail.com

Grethe Sagfjæra Josten 

Vara

grethe.sagfjaera.josten@brp.com

Hilde Eriksson

Integrerings- og inkluderingsansvarlig

hilde@vestbyen.no

Ørjan Bye Marken

Barnefotballansvarlig

orma276@gmail.com

Kjersti Tingstad Skjevik

Sponsor- og arrangementsansvarlig

kjersti.tingstad.skjevik@stolav.no

Aleksander Vold

Ungdomsfotballansvarlig

aleksandervold@gmail.com