SPORTSLIG LEDELSE

Sportslig Leder:
Navn: Runar Alstad
Mail:  runar.alstad@veidekke.no
Mobil: 99217388

Sportslig Leder Barnefotball (Miniserieansvarlig):
Navn: Ørjan Bye Marken
Mail: orma276@gmail.com
Mobil: 

Sportslig Leder Ungdomsfotball:
Navn: Morten Gulliksen
Mail: morten.gulliksen@gmail.com 
Mobil: 

   

       

Sportslig utvalg:

Runar Alstad   
Frode Heldal
Ørjan Bye Marken
Morten Gulliksen
Markus Fjærli Hjetland


-> TILBAKE TIL OVERSIKT