SPORTSLIG LEDELSE

Sportslig Leder:
Navn: Runar Alstad
Mail:  runar.alstad@veidekke.no
Mobil: 99217388

Sportslig Leder Barnefotball (Miniserieansvarlig):
Navn: Ørjan Bye Marken
Mail: orma276@gmail.com
Mobil: 

Sportslig Leder Ungdomsfotball:
Navn: Aleksander Vold
Mail: aleksandervold@gmail.com 
Mobil: 

   

       

Sportslig utvalg:

Runar Alstad

Frode Heldal

Ørjan Bye Marken

Aleksander Vold

Øystein Hansen

Markus Fjærli Hjetland


-> TILBAKE TIL OVERSIKT