Hjem

Klubbhåndbok

“Hensikten med klubbhåndboka er å gi overordnede rammebetingelser og retningslinjer for klubbens drift og aktivitet. Gjennom klubbhåndboka vil det være enklere å lede i klubbhverdagen, og den vil være et oppslagsverk ved behov. Klubbhåndboka vil gjøre det enklere å vite hva man skal forholde seg til, slik at man kan unngå diskusjoner om hvordan ting skal gjøres. Det vil også være enklere å rekruttere frivillige som skal ta over oppgaver for andre, når man vet hva man skal gjøre.”

INNLEDNING

Vestbyen fotball har siden våren 2014 deltatt i Norges Fotballforbunds (NFF) store organisasjonsutviklingsprosjekt, ”Kvalitetsklubb”. Vestbyen er en av 15 klubber i Trøndelag som ble plukket ut til å delta i det første kullet av Kvalitetsklubber, og våren 2015 vil vi dokumentere og kvalitetssikre alle våre rutiner for en sikker drift av klubben gjennom sertifisering som Kvalitetsklubb nivå 1. Denne klubbhåndboka er ett av de viktige dokumentene som skal ligge i bunnen av alle klubbenes drift, og den oppfyller alle de formelle kravene som er satt gjennom Kvalitetsklubb-prosjektet fra NFF.

Klubbhåndboka er utarbeidet av en egen prosjektgruppe utpekt av styret i Vestbyen fotball og alle de underliggende dokumentene det vises til er vedtatt i styret i klubben. Den foreliggende klubbhåndboka er ment å være et utgangspunkt for den videre klubbdriften vår, og den skal kontinuerlig revideres og oppdateres i tråd med den praksis som til enhver tid er gjeldende. Det er styret i Vestbyen fotball som får ansvaret for revisjon og implementering av klubbhåndboka, og som med det skal være den drivende kraften i jobben med å gjøre klubbhåndboka til et levende og praktisk verktøy for alle som ahr tilknytning til Vestbyen fotball.

Kontaktinformasjon:

Vestbyen Idrettslag avdeling fotball (Vestbyen fotball)
Postboks 3415
7425 Trondheim
epost: medlem@vestbyen.no
www.vestbyen.no

Klubbhåndboka er i første rekke et digitalt verktøy, og det skal alltid ligge en oppdatert versjon av håndboka på klubbens nettsider www.vestbyen.no (Link: Klubbhåndbok).


INNHOLD I KLUBBHÅNDBOKA:

1. Klubbens visjon og mål
2. Klubbens verdigrunnlag - den røde tråden
3. Klubbens lover
4. Klubbens organisering
5. Lagenes organisering
6. Klubbdriften - praktiske rutiner
7. Økonomi
8. Informasjon og kommunikasjon
9. Rekruttering
10. Utdanning og kompetanse
11. Implementering

Tilbake til Vestbyen Fotball

Grasrotandelen