Hjem

Dommere

Oversikt over klubbens dommere og hvilke typer kamper dommerne er egnet å dømme.

 

NavnDømmerMobilEpost
Arne Edgar Larsen Krets 924 72 862 arnisting59@hotmail.com
Are Helle Mårdalen Krets 993 30 052 are.helle@gmail.com
Sebastian Larem 7-er 468 63 944 hege@byraastrand.no; andreas.larem@gmail.com; sebastian.larem@gmail.com
Jakob Arneberg Austrheim 7-er 981 21 234 gunnar.austrheim@ntnu.no
Stian Hjertaas Waage 7-er 949 86 881 henrik.waage@matiq.no
Mathias Berge Marken 7-er 986 57 600 orma276@gmail.com
Axel Ramstad Pedersen 7-er 468 47 027 axel.r.pedersen@hotmail.no; siw.ramstad@dnb.no; frode@byggproff.no
Jakob Davidsen 7-er 992 58 926 Jakoda@online.no
Teodor M. Rasmussen 7-er 466 47 900 Espen.rasmussen@gmail.com; Teodor.m.rasmussen@gmail.com
Aleksander Norum Sakshaug 7-er 984 45 808 ingerlise.norum@gmail.com
Karl Emil Skog 7-er 458 63 558 Vimsa66@gmail.com
Markus Dølgaard Marthinussen 7-er 951 22 879 tomharam@online.no
Martin Stuen Buvarp 7-er 965 08 023 ina.m.stuen@ntnu.no
Tobias Blom 7-er 981 80 662 To1145@skole.trondheim.kommune.no
Isak Kvalø Moe 7-er 406 38 578 mkvalo@yahoo.no
Henrik kiplesund 7-er 477 56 481 hkiplesund@gmail.com
Jesper Vollan 7-er 958 35 005 mao@danskebank.no
Tage Kulset Merakerås 7-er 467 74 055 guttorm.kulset.merakeras@gmail.com; tageqlz@gmail.com
Imre Spjelkevik Miniserie 479 43 213 Kjell100000@gmail.com; mspjelk@online.no
Ingeborg Nyberg Hansen Miniserie 941 90 235 hilde.nyberg1@gmail.com
Lars Witsø Veie Miniserie 993 39 004 tor.veie@gmail.com
Vivian Le Miniserie 916 21 659 hoang.le@vegvesen.no
Erik Mogstad Miniserie 922 52 167 trine.einum.75@gmail.com; erikmog04@gmail.com; mogst49@gmail.com
Ole Davidsen Miniserie 917 62 324 roar.davidsen@stfk.no
Oscar Bjertnæs Klepp Miniserie 917 58 935 Kathkor@icloud.com
Åsmund Tingstad Larsen Miniserie 920 55 187 Grycamillatingstad76@gmail.com
Daniel Isaksen Miniserie 458 60 863 maricelisaksen@hotmail.com
Brede Skonseng Miniserie 919 14 954 inge.johnsen@lianrestaurant.no; elisabeth@skonseng.com
Ahmed Fuad Abdullahi Miniserie 479 57 164 Dhiin2@hotmail.com
Ingrid Berge Marken Miniserie 934 57 600 Orma276@gmail.com
Aksel Bonsaksen Sjøhagen Miniserie 450 24 562 ga.sjohagen@getmail.no
Cornelius Vold Miniserie 958 33 767 corneliusvold@gmail.com; oystein.vold@normilk.no
David K. Nielsen Miniserie 410 07 453 karenkling@icloud.com
Haakon Bryhni 7-er 483 66 962 Hmbryhni@gmail.com
Kjell Morten Bloch Lie 7-er 481 98 037 bloc-lie@online.no
Gunnar Nyberg Hansen 7-er 955 22 011 gunnaldo@hotmail.com; thenok@online.no
Sander Ø Johansson 7-er 988 61 181 anneosterlie@gmail.com
Emil Skjærvik 7-er 469 38 271 evy@globalproducts.no; anders.skjaervik@stpas.no
May Renate Sletvold 7-er 413 04 564 may.r.sletvold@gmail.com
Mathias Silseth Munkvik Krets 474 46 243 mathias.munkvik@gmail.com
Haakon Aarstein Krets 416 56 423 haakon@aarstein.net
Kaspar Hagan (Astor) (Reserve) 458 82 955 Piatauren@gmail.com

Booking av dommere
(se også detaljer om satser og rutiner)

  • Miniserie
    Dommeransvarlig fordeler dommere til miniserie primært blant de dommere som har vært deltakere på årets klubbdommerkurs. Dommere honoreres iht. retningslinjer fra Miniserie Vest og betales fra "kiosk-kassa" kontant til dommeren.
  • 7-er (barne- og ungdomsfotball)
    Bookes av hjemmelag. Honoreres med kr 200,- på konto til dommeren. Refunderes fra klubben mot bilag (se vedlegg under dommersatser)
  • Øvrige kretskamper
    Fordeles av kretsen. Honoreres iht. kretsens retningslinjer. Betales av klubben iht. kretsens retningslinjer.

Dommerne er lettest å nå på telefon. Ring eller send melding for å avtale dømming. Som en forsøksordning prøver vi å bruke en facebookgruppe for å publisere dommeroppdrag. Dette er først og fremst nyttig for de lagene som spiller 7-er i barne og ungdomsfotballen. Oppfordrer både dommere, lagledere og evt. også foreldre til dommere å søke medlemsskap i dommergruppa.

Dommere som har skiftet klubb, kan få oppdrag i Vestbyen dersom alle egne dommere er prøvd først. Disse er merket med klubb og (reserve) i tabellen.

Hvilke typer kamper de kan settes opp til å dømme er vurdert ut fra hvilke kurs de har gått i klubbens/kretsens regi. En del av de som kan dømme 7-er kan ha erfaring nok til å dømme 11-er/9-er og kan gjerne få sjansen i treningskamper. Tilsvarende opprykk kan også gjøres for miniserie til 7-er.

Dommerkompetanse

Dommere er kategorisert etter følgende system:

Miniserie: Under praksis. Har bare klubbdommerkurs. Anbefalt å dømme miniserie.
barnefotball: Har hatt litt praksis og kan dømme 5-er og 7-er i barnefotballen. Om det ikke er dommerveileder på banen oppfordres laglederne til å gi dommeren støtte og veiledning.
7-er: Har praktisert så lenge at de kan ha kontroll på 7-erkamper i ungdomsfotballen (G/J 13).
Krets: Har rekrutteringsdommerkurs og fordeles av kretsen. Kan også disponeres til 7-er i ungdomsfotball og til dommerveileder for yngre dommere.

Spørsmål om dommere og kursing av dommere kan rettes til styrets dommeransvarlig: Helge Olav Aarstein, tlf 930 60 412

Tilbake til Vestbyen Fotball

Grasrotandelen