Hjem

Dommere

Oversikt over klubbens dommere og hvilke typer kamper dommerne er egnet å dømme.

 

NavnDømmerMobilEpost
Arne Edgar Larsen Krets 924 72 862 arnisting59@hotmail.com
Jakob Davidsen Krets 992 58 926 Jakoda@online.no
Aleksander Norum Sakshaug Krets 984 45 808 ingerlise.norum@gmail.com
Markus Dølgaard Marthinussen Krets 951 22 879 tomharam@online.no
Henrik Kiplesund Krets 47756481 41405413 hkiplesund@gmail.com; hekiplesund@gmail.com
Karl Emil Skog 7-er 45863558 48259604 Vimsa66@gmail.com; Kalle.skogern@gmail.com
Tiril Leer Hokstad 7-er 936 25 568 martin.hokstad@prima-as.no
Ingeborg Nyberg Hansen 7-er 941 90 235 hilde.nyberg1@gmail.com; 2004ingeborg@gmail.com
Erik Mogstad 7-er 922 52 167 trine.einum.75@gmail.com; erikmog04@gmail.com; mogst49@gmail.com
Daniel Isaksen 7-er 930 66 079 maricelisaksen@hotmail.com
Brede Skonseng 7-er 919 14 954 inge.johnsen@lianrestaurant.no; elisabeth@skonseng.com
Martin Stuen Buvarp 7-er 965 08 023 ina.m.stuen@ntnu.no
Vivian Le 7-er 916 21 659 hoang.le@vegvesen.no
Ole Davidsen 7-er 917 62 324 roada@trondelagfylke.no
David K. Nielsen 7-er 410 07 453 karenkling@icloud.com
Cornelius Vold 7-er 958 33 767 corneliusvold@gmail.com; oystein.vold@normilk.no
Lars Witsø Veie 7-er 993 39 004 tor.veie@gmail.com
Teodor M. Rasmussen 7-er 466 47 900 Espen.rasmussen@gmail.com; Teodor.m.rasmussen@gmail.com
Imre Spjelkevik 7-er 479 43 213 Kjell100000@gmail.com; mspjelk@online.no
Åsmund Tingstad Larsen 7-er 920 55 187 Grycamillatingstad76@gmail.com
Sebastian Larem Reserve 468 63 944 hege@byraastrand.no; andreas.larem@gmail.com; sebastian.larem@gmail.com
Jakob Arneberg Austrheim Reserve 981 21 234 gunnar.austrheim@ntnu.no
Stian Hjertaas Waage Reserve 949 86 881 henrik.waage@matiq.no
Mathias Berge Marken Reserve 986 57 600 orma276@gmail.com
Axel Ramstad Pedersen Reserve 468 47 027 axel.r.pedersen@hotmail.no; siw.ramstad@dnb.no; frode@byggproff.no
Tobias Blom Reserve 981 80 662 rune.blom@hotmail.no
Isak Kvalø Moe Reserve 406 38 578 mkvalo@yahoo.no
Tage Kulset Merakerås Reserve 467 74 055 guttorm.kulset.merakeras@gmail.com; tageqlz@gmail.com
Oscar Bjertnæs Klepp Reserve 917 58 935 Kathkor@icloud.com
Ahmed Fuad Abdullahi Reserve 479 57 164 Dhiin2@hotmail.com
Haakon Bryhni Reserve 483 66 962 Hmbryhni@gmail.com

Booking av dommere
(se også detaljer om satser og rutiner)

  • Miniserie
    Dommeransvarlig fordeler dommere til miniserie primært blant de dommere som har vært deltakere på årets klubbdommerkurs. Dommere honoreres iht. retningslinjer fra Miniserie Vest og betales fra "kiosk-kassa" kontant til dommeren.
  • 7-er (barne- og ungdomsfotball)
    Fordeles av dommeransvarlig. Honoreres med kr 200,- på konto til dommeren. Refunderes fra klubben mot bilag (se vedlegg under dommersatser)
  • Øvrige kretskamper
    Fordeles av kretsen. Honoreres iht. kretsens retningslinjer. Betales av klubben iht. kretsens retningslinjer.

Dommerne er lettest å nå på telefon. Ring eller send melding for å avtale dømming. Som en forsøksordning prøver vi å bruke en facebookgruppe for å publisere dommeroppdrag. Dette er først og fremst nyttig for de lagene som spiller 7-er i barne og ungdomsfotballen. Oppfordrer både dommere, lagledere og evt. også foreldre til dommere å søke medlemsskap i dommergruppa.

Dommere som har skiftet klubb, kan få oppdrag i Vestbyen dersom alle egne dommere er prøvd først. Disse er merket med klubb og (reserve) i tabellen.

Hvilke typer kamper de kan settes opp til å dømme er vurdert ut fra hvilke kurs de har gått i klubbens/kretsens regi. En del av de som kan dømme 7-er kan ha erfaring nok til å dømme 11-er/9-er og kan gjerne få sjansen i treningskamper. Tilsvarende opprykk kan også gjøres for miniserie til 7-er.

Dommerkompetanse

Dommere er kategorisert etter følgende system:

Miniserie: Under praksis. Har bare klubbdommerkurs. Anbefalt å dømme miniserie.
barnefotball: Har hatt litt praksis og kan dømme 5-er og 7-er i barnefotballen. Om det ikke er dommerveileder på banen oppfordres laglederne til å gi dommeren støtte og veiledning.
7-er: Har praktisert så lenge at de kan ha kontroll på 7-erkamper i ungdomsfotballen (G/J 13).
Krets: Har rekrutteringsdommerkurs og fordeles av kretsen. Kan også disponeres til 7-er i ungdomsfotball og til dommerveileder for yngre dommere.

Spørsmål om dommere og kursing av dommere kan rettes til styrets dommeransvarlig: Helge Olav Aarstein, tlf 930 60 412

Tilbake til Vestbyen Fotball

Grasrotandelen