Hjem

Arbeid med 7er bane går fremover

Klubben har hatt befaring med kommunen om grunnarbeidet med banen

Forrige fredag hadde klubben befaring med kommunen for å diskutere grunnarbeidet med den planlagte 7er banen som skal ligge mellom parkeringsplassen og blyberget. Herunder ble det diskutert høydeforskjeller, areal og mulige løsninger for prosjektet som helhet.

Det var et veldig konstruktivt møte hvor man fikk drøftet utformingen av banen og de andre elementene i prosessen som kommunen skal utforme, som parkeringsplassen. 

Slik det ser ut på nåværende tidspunkt vil grunnarbeidet gjøres i løpet av sommeren og høsten, og forhåpentligvis vil banen kunne være på plass våren 2019 og kunne tas i bruk da. 

Videre ser klubben også på mulighetene for å skifte ut eksisterende dekke på Hammersborg samt bygge ny kiosk og tribune, men både dette og byggingen av 7er banen er store og omfattende kostnader for en relativt liten klubb som Vestbyen. 

Det er mye spennende som skjer i Vestbyen fremover og klubben oppdaterer fortløpende om fremgang i store og små saker som rører seg i klubben.

 

Inntil videre -  Ha en strålende sommer!

Tilbake til

Grasrotandelen