Hjem

Vårdugnad i morgen - oppgaveoversikt

Velkommen til dugnad i morgen klokken 1800

Her er lagsvis oppgaveoversikt for dugnaden

G/J 2011   G/J 2010  G/J 2009

Hvert lag stiller med 2 vaskebøtter hver,  12 stk til sammen, skriv navn under bøtte.

Disse melder seg til Gunnel v/ inngang huset.

 

 

G/J 2008   G/J 2007 G/J 2008

Hvert lag stiller med 1 trillebår hver, 6 stk til sammen, mrk med navn.

Hvert lag stiller med 2 plastriver hver, 12 stk til sammen, mrk med navn.

 

G/J 2006 G 2005 

Hvert lag stiller med spader for opptak av granulat, flate, 2 hver, til sammen 6 stk, mrk med navn.

 

G 2004   J 14/05

Hvert lag stiller med 2 piasavakoster hver, til sammen 6 stk, mrk med navn.

Disse melder seg v/inng banen for Jan.

 

Alle tar med seg noe til kaffen etterpå, så lager vi kaffe og drikke.

Om alt går greit er vi ferdig kl 2030.

 

Lagledere må organisere at det kommer det antallet utstyr vi trenger fra hvert sitt lag.

 

Velkommen til en hyggelig kveldsamling.

Tilbake til

Grasrotandelen