Hjem

Inspirerende kompetansetur til Liverpool

Den 20.-23. april fikk vi gleden av å representere Vestbyen på kompetansetur til Liverpool i regi av Trøndelag Fotballkrets.
KompetanseturRoar2

Vestbyen fikk Kvalitetsklubb -status i 2015, som en av de 9 første klubbene i regionen. Nå er det 24 klubber med samme status. På turen var alle disse klubbene representert sammen med ansatte i kretsen og styret i NFF, til sammen over 60 personer. Det var et ganske stramt faglig opplegg hvor det ble gjort opp status på Kvalitetsklubbarbeidet, fokus på breddefotball, jenteløft, spillerutvikling osv. Flere klubber hadde innlegg om hvordan de løser hverdagen på en best mulig måte, på alt fra treningsopplegg, byggeprosjekt, hvordan rekruttere ressurspersoner etc. Flere prosjekter er det absolutt aktuelt for Vestbyen å låne ideer fra.

Den ene dagen fikk vi besøk av representanter fra den Engelske varianten av "Kvalitetsklubb"- Charter Standard-program. Deretter besøkte vi breddeklubben MSB Woolton. Det er etter eget utsagn Englands største breddeklubb med ca 130 lag. Vi ble tatt svært godt mot av mennesker som jobbet og brant for klubben. De fortalte litt om organiseringen av klubben og hvilke verdier de levde etter. Modellen i England er annerledes enn den vi har her i landet. Det er egne serier bare for grasrotklubber og egne for akademiklubber. I tillegg kan en spiller spille for to forskjellige klubber i grasrotseriene! Det er mange akademiklubber som støvsuger breddefotballen for mulige talenter i ganske ung alder. De har representanter gående rundt på banene og plukker ut de beste for et prøvespill i akademiene. Det ble kommentert av representanter fra Woolton at denne praksisen ikke var helt friksjonsfri. Spillere som hadde vært på prøvespill og ikke funnet gode nok ble sendt tilbake til moderklubben. Enkelte av disse ville da ikke være med å bære mål, kjegler, baller osv sammen med resten av laget. De ble bedt om å finne seg en annen klubb. Verdiene var viktigere enn egoet.

Vi følte oss også ganske privilegerte etter besøket. Vi har et flott klubbhus og en fin bane (selv om gleder oss til ny 7'er bane etterhvert). De hadde et skur til klubbhus, en utedass, og sletta de spilte fotball på var i en skråning og humpete. Men fotballgleden og engasjementet var høy. De måtte rydde bort målene etter bruk hver gang, så det var mange frivillige som måtte bidra. Men de fikk det til de også med god dugnadsinnsats.

Vi opplevde at vi hadde en god tone med de andre klubbene. Vi fikk god forståelse for hverandres hverdag, og fikk tett dialog med beslutningstakere i kretsen. Samtalene mellom de faglige innleggene og på kvelden var også verdifulle. Det ble på et eller annet nivå snakket fotball 3 dager i strekk! Vi tror absolutt at båndene partene mellom nå er litt tettere, og at slike opplegg letter videre samarbeid. Vi registrerte også at en del klubber hadde kommet lengre enn Vestbyen på en del områder. Det bør inspirere til en ytterligere styrking av kvalitetsklubb- arbeidet i vår egen klubb.

Vi rakk i tillegg å besøke Jostein og Ragnhild Ansnes på deres nyåpnede Hotell TIA, bare 200m fra Anfield Road. De har levd ut drømmen og kan vise til en imponerende satsing i forbindelse med hotellet og de prosjekter de er involverte i. Vestbyens representanter ble søndag invitert til middag med familien Ansnes. I forbindelse med Ragnhilds neste bokprosjekt var også Bruce Grobelaar en av gjestene. Og slik gikk visst dagene..

Vi skulle hilse tilbake til Vestbyen med ønske om flere besøkende fra vår klubb.

Vi takker for turen, og er glad for at vi fikk representere klubben denne gangen.

Fotballhilsen fra Roar Davidsen (G16) og Martin Hokstad (J14)

Tilbake til Varsling til alle

Grasrotandelen