Hjem

Ansettelse av daglig leder i Vestbyen

Vestbyen Fotball har tatt et nytt steg for å møte de økede krav som nå stilles til et idrettslag ved å ansette daglig leder i en 100% stilling fra 15.03.2018

Vestbyen Fotball har tatt et nytt steg for å møte de økede krav som nå stilles til et idrettslag ved å ansette daglig leder i en 100% stilling fra 15.03.2018

Mats skal være hovedtrener for Vestbyen herrer senior i tillegg til oppgaver i administrasjonen. Vi vil om kort presentere stillilngens oppgaver.  Noen arbeidsoppgaver vil også bli til underveis når Mats får avdekket ønsker og behov i klubben.

En liten presentasjon av Mats:
Født 1989
Utdannelse: 
Norges Idrettshøgskole , bachelor i idrettsvitenskap. Grunnfag idrett, fordypning i idrett, kultur og utviklingssamarbeid, samt idrett og samfunn.
Fullført bachelorgrad i psykologi ved NTNU.
Påbegynt masterutdanning i psykologi ved NTNU. Masteroppgave " Trenerutdanningens påvirkning på ferdighetsutvikling i Fotball" Et sammenligningsstudie mellom Norge og Island.
Spilt for Vestbyens seniorlag de siste 2 årene.

Mats har allerede satt i gang med oppgaven med å samle trådene i seniorlaget.

Utfordrer Mats til å skrive en lederartikkel  så snart han er på plass og kan avsette noe tid til sine tanker og mål for arbeidet i klubben.

Når det gjelder Mats arbeidstid så vil den bli noe forskjøvet slik at han kan være tilgjengelig for klubbens medlemmer. Denne vil bli annonsert om kort tid. Han vil få kontor i vårt klubbhus.

Email adresse og mobilnummer til daglig leder vil bli offentliggjort så snart vi har dette på plass.

Vi vil med dette ønske Mats velkommen til klubben i " våre hjerter" .

Mvh.
Tor Owe Sandkjernan
Leder Vestbyen Fotball

Tilbake til

Grasrotandelen