Hjem

Innkalling til trener og lagledermøte mandag 26.februar kl 1900 på klubbhuset.

En ny sesong er på trappene. Styret innkaller til trener og lagledermøte, mandag 26.februar kl 1900. Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme.Agenda for møtet

1. Velkommen v/ Tor Owe

2. Lagsbudsjett for 2018 og ajourføring av medlemslister.

3. Nytt vedr. kjøp av utstyr v/ materialforvalter Jan Brurok

4. Klubbdugnader 2018. Salg av toalettpapir april og september. Vårrengjøring av arealer rundt og på banen.

5. Baneplan med ønsker.

6. Bruk av huset.

7. Status ny 7'er bane v/ Tormod Sletten

8. Eventuelt.

Vi håper alle trenere og lagledere har anledning til å komme, det er mye viktig informasjon som skal deles før ny sesong. Det er også viktig med forslag og ønsker fra alle lagene i Vestbyen.

Vel møtt!
Vennlig hilsen
styret
(mail ble sendt til trenere og lagledere i går, hvis du er trener eller lagleder og  ikke har mottatt mail send tilbakemelding til vestbyen@vestbyen.no)

Tilbake til

Grasrotandelen