Hjem

Kjøp av spillertrøyer som nyanskaffelse for egen regning

Det har kanskje vært litt uklart hvordan en skal gå frem for å få kjøpt ny spillertrøye når den som man har fått fra klubben er blitt for liten. Det samme gjelder også hvis en ønsker å kjøpe ny bukse og strømper.

Lagleder på det enkelte lag må ta opp en bestilling på sitt lag og sende den til meg så raskt som mulig. Jeg vil samle opp bestillingene fra alle lag og videresende den til NorContact.

Ønsker også en tilbakemelding fra de lagene og videresende den til NorContact.

For de lagene som allerede har lagt inn i sitt budsjett draktsett til nye spillere så er disse ankommet klubbhuset.

Keeperdrakt og keeperhansker kan tas ut hos NorContact mot å registrere til hvilket lag utstyret gjelder.

Frist for bestilling av spillertrøyer og eventuelt bukse og strømper settes til mandag 010517.

Mvh

Tor Owe Sandkjernan

Leder Vestbyen Fotball

Tilbake til

Grasrotandelen