Hjem

Innkalling til årsmøte Vestbyen Idrettslag Fotballavd. 2017

Styret i Vestbyen fotball innkaller med dette medlemmene til årsmøte.
Tid: Tirsdag 21.03.2017 kl 18.00
Sted: Vestbyen's klubbhus , klubbrom.

Saksliste:
1.     Godkjenning av stemmeberettigede
2.     Godkjenning av innkalling
3.     Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å
        underskrive protokollen
4.     Årsmelding    2016 fra styret
5.     Regnskap for 2016
6.     Budsjett for   2017
7.     Innkomne saker
8.     Valg av styre
9.     Valg av valgkomite

Saker til årsmøtet må meldes skriftlig til vestbyen@vestbyen.no innen 07.03.2017.

NB! For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned,, og ha betalt sin kontingent. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.


- Styret

Vestbyen Fotball

Tilbake til

Grasrotandelen