Hjem

Foreldremøte, tirsdag 7.2 kl. 18.00, i klubbrommet på Vestbyenhuset

Kjære foreldre på Vestbyen gutter 08

Vi ønsker å gjennomføre et foreldremøte. Det er viktig for oss at vi har dere foreldre med på laget vårt. Derfor ønsker vi sterkt at alle spillere er representert på foreldremøtet. Vi ber dere om å prioritere foreldremøtet, og meld gjerne inn nye saker på forhånd til oss. Nedenfor ser dere nåværende saksliste/agenda.

Vel møtt

Mvh

Trenere, arrangement- og trivselsleder og lagleder

Saksliste:

 

1. Velkommen og kort presentasjon av møtedeltakerne

 

2. Evaluering/oppsummering av sesongen 2016

 

3. Sportslig tilbud i 2017 (treninger og Miniserie) og planer/tanker rundt tilbudet vårt

 

4. Deltakelse på cuper i 2017

 

5. Økonomi

 

6. Sosiale arrangementer og lagbygging utenfor fotballbanen

 

7. Eventuelt (innmeldte nye saker og spontane innspill fra møtedeltakerne)

Tilbake til Gutter 2008

Grasrotandelen