Hjem

Nyhetsvarsel Vestbyen IL

Vi opplever at trenere ikke får med seg viktig informasjon som legges ut på hjemmesiden. Det er gjort oppmerksom på mange ganger at hjemmesiden er vår primære kilde for informasjon ut til lagene. Det står blant annet i klubbhåndboka hvilke rutiner vi har for dette.

Alle trenere/ledere må huske å melde seg på «Nyhetsvarsel» på hjemmesiden vår. Hjemmesiden er vår primære kanal for informasjon ut til lagene om viktige ting som skjer i klubben. Den enkeltes foretrukne epostadresse må da settes inn i feltet for nyhetsvarsel. Deretter må det trykkes på for «På».

 

Hver gang en nyhet legges ut på hovedsiden vår vil det da genereres en mail til alle som har meldt seg på.

Dette er viktig for klubben at alle gjør, slik at informasjon når ut til alle.

Tilbake til

Grasrotandelen