Hjem

Bruk av garderobene i vinter til trening

Fra dd. skal vi kun benytte garderobe 1 og 2 som er merket med nr. på døra. ( fra utstyrsrommet )

Bruk garderobe 1 om det bare er ett lag som trener.
Garderobene skal ryddes og kostes etter bruk.
Påse at dørene er lukket under trening og låst ved avsluttet trening.

Hvis det er gjestende lag på banen så står vårt lag ansvarlig for rydding av garderobe og låsing av denne

Lysene må slås av etter siste lag som har tening eller kamp.

Tilbake til

Grasrotandelen