Hjem

Viktig! Rutiner for gjennomføring av hjemmekamper.

Som Kvalitetsklubb er vi påkrevd å gjennomføre hjemmekamper etter NFFs retningslinjer.

Det innebærer blant annet å stille med Kampvert. Denne har en rekke oppgaver som skal utføres.


Ikke alle lag har husket dette i starten av året….

Her er info fra NFF:

 

For å skape gode rammer rundt alle barne- og ungdomskamper i klubbens regi, både seriekamper og turneringer, skal klubbens hjemmekamper gjennomføres etter NFFs retningslinjer og Fair play-kriterier.

"Klubbens hjemmekamper skal gjennomføres etter NFFs retningslinjer."

Å spille kamper er et høydepunkt for både store og små. NFF ønsker at kampene foregår innen rammer som gir gode opplevelser for alle involverte – både spillere, trenere, foreldre og dommere. Det er utarbeidet retningslinjer for hvordan klubben skal skape gode rammer rundt alle barne- og ungdomskamper i klubbens regi, både seriekamper og turneringer.
Klubben bør sette sin ære i at det skal være gøy for motstanderne å komme på besøk, og det primære er de involverte, men det vil også styrke klubbens omdømme at man blir kjent for å ha gode rammer rundt kampene.

Kampverten spiller en sentral rolle i arrangementet og er klubbens ansikt utad i kampsammenheng. Oppgaven som kampvert kan gjøres på omgang blant foreldrene, og retningslinjene gjør dette til en konkret og overkommelig oppgave.

Turneringer er omfattende arrangementer, og med kampverter på plass vil besøkende lag føle seg ivaretatt, og det vil også øke sannsynligheten for at gjestende lag kommer igjen til neste år.

Fair play-møtet i forkant av kampen er et viktig element som gjør at lagledere og dommere blir kjent, blir enige om fortolkning av regler og rammer for kampen. Det medfører også at terskelen for munnbruk og ufinheter heves – og da blir det en bedre kamp for alle.

Formaliteter varierer fra krets til krets, og det er viktig at klubben har tydelige rutiner for merking av baner, håndtering av dommerregninger og – ikke minst – at spilleregler og kampreglement er tilgjengelig.

Det vil bli klistret opp info om rollen/oppgaven som Kampvert i garderobene og i utstyrsboden.

 

Med vennlig hilsen Roar Oskar Davidsen

Tilbake til

Grasrotandelen