Hjem

Bli medlem

Alle som deltar i aktiviteter og/eller representerer Vestbyen Fotball skal være medlemmer av idrettslaget. På disse sidene finner du all nødvendig informasjon om det å være medlem i Vestbyen Fotball og viktigheten av at dette gjøres på en korrekt måte.

Pliktig medlemskap

For å delta som aktiv idrettsutøver skal du jfr. Norges idrettsforbund være knyttet til et idrettslag, og skal du delta med Vestbyens logo på trøya må du være registrert medlem.  I visse sammenhenger krever vi dette også for å delta på treninger, da ditt medlemskap har en forsikring som skal sikre deg ved eventuell skade.  Les mer om dette i vedlegget Fotballforsikringen 2013. Det finnes noen unntak fra dette som gjelder ved utlån av spillere.

Medlemskontingent og treningsavgift

Vi skiller mellom medlemskontingent og treningsavgift i Vestbyen IL.

Medlemskontingenten betales til hovedlaget, mens fotball tar inn en treningsavgift for å dekke kostnader forbundet med treninger og aktiviteter til det lag eller den gruppe du skal representere.

Tillitsvalgte og medlemskontingent

Alle som er tillitsvalgte representanter for Vestbyen Fotball skal være medlemmer av idrettslaget.  Dette fordi tillitsvalgte underskriver papirer på vegne av Vestbyen IL og er derfor Vestbyen IL's representanter i slike sammenhenger.  Kun medlemmer av Vestbyen Idrettslag har stemmerett i styresaker og årsmøtesaker.

 

Innmelding og utmelding

Medlemskontingenten til Vestbyen IL, skal normalt faktureres ved starten av året, og medlemskontingenten blir ikke refundert dersom du melder deg ut.  Du skal utføre en aktiv handling for å bli medlem i Vestbyen IL og du må også utføre en aktiv handling for å bli utmeldt.  Så lenge du står registrert som medlem og vi ikke har fått beskjed om utmelding, så vil ditt medlemskap bli fakturert.

Innmelding og utmelding må skje skriftlig på mail til medlem@vestbyen.no. Spillere tilknyttet et lag skal i tillegg sende kopi eller egen mail til lagleder.

Medlemstyper

Vestbyen IL tilbyr kun enkeltmedlemsskap (ikke familiemedlemsskap) á kr 250 for følgende medlemstyper:

Enkeltmedlem under 18 år.

Enkeltmedlem over 18 år.

Støttemedlem.

Fordeler knyttet til medlemskap

Som medlem i Vestbyen IL vil du utover alle de sportslige, medmenneskelige og sosiale fordelene oppnå rabatterte priser på en mengde varer og utstyr som tilbys av samarbeidsparter av Vestbyen IL (Norcontact). Dette gjelder bl.a. sportsutstyr, bekledning og annet utstyr. Dette vil du få nærmere orientering om av din nærmelse leder i idrettslaget.

Støtte fra Idrettsforbundet

Ditt medlemsskap i Vestbyen IL utløser støtte fra Idrettsforbundet. For hvert medlem fra 6-19 år, som er registrert i idrettslaget vil Vestbyen IL motta støttemidler som fordeles tilbake til særidrettene og kommer alle sammen tilgode.

Forsikring gjennom medlemskap

Alle barn som er tilsluttet Vestbyen IL ved sitt medlemskap er kollektivt forsikret gjennom Norges Idrettsforbund. Denne ordningen gjelder til og med det året de fyller 12 år. Etter fylte 12 år meldes utøver inn (januar) fra år til år. Forsikringen gjelder også for trenere, ledere og dommere når disse sammen med utøvere gjennomfører organisert trening/øvelse, konkurranse eller i forbindelse med reise til og fra.

Tilbake til Vestbyen Fotball

Grasrotandelen